Cvicení :  Forum serveru ZHUBNEME.cz The fastest message board... ever.
Rady a napady na cvicení 
Cviceni
Autor: webmaster ()
Datum: 23. 03. 2002 09:32

Zde si piste o cviceni a sportu.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Jak posilovat dla Ivy
Autor: Tina ()
Datum: 27. 03. 2002 01:01

Základní pravidla:
Když už jednou začnete, dbejte na pravidelnost. Buď 3x týdně hodinu, nebo denně 1/2 hodiny.
Cítíte-li, že na vás něco leze, cvičení raději vynechte.
Nejlepší čas pro cvičení je podle biorytmů od 8-12 a od 16-20 hodin.
Nikdy nezačínejte rovnou posilovat. Svaly je třeba nejprve připravit protahováním neboli strečinkem.
Dbejte na správné držení těla. Hlava zpříma, brada s krkem svírá pravý úhel, ramena směřují dozadu a dolů.
Pocítíte-li bolest, ihned snižte zátěž a nepřepínejte se.
Asi 3 hodiny před cvičením se nedoporučuje jíst. A to ani zeleninu. Ta obsahuje velké množství vlákniny, která zatěžuje trávení. Zato si můžete dát 1/2 hodiny před cvičením čaj. Látky, které obsahuje působí na organismus stimulačně.
Voda neslazená a bez bublinek je potřeba stále-před, během i po cvičení. Nezanedbávat!

Začínáme - zvolte si pro začátek ruční činky 1 kg a postupně zvyšujte vždy po 1 měsíci posilování. Pokud nechcete budovat svaly, ale zpevnit a zhubnout, cvičte s malou zátěží a větším množstvím opakování.Většinou se cvičí 3 série 10x-12x, mezi jednotlivými sériemi si dávejte 30-60 vteřin pauzu.

1. Posilování bicepsů
Stoj, chodidla na šíři boků, mírně pokrčená ramena, rovná záda. Uchopte pevně činky, dlaně směřují dopředu.S výdechem pomalu pokrčujte paže do pravého úhlu(před tělo) plynule veďte pohyb do připažení. V klidové fázi nepropínejte lokty. 20x levou, 20x pravou rukou.
2. Posilování tricepsů
Základní postoj stejný. Oběma rukama držíte jednu činku. Vzpažte, lokty těsně u hlavy. S výdechem pokrčte paže do pravého úhlu a spusťte za hlavu, s nádechem plynule vzpažte. Pracuje pouze předloktí. Opakujte 20x.
3. Posilování ramen a prsních svalů
Stoj na šíři ramen,mírně pokrčená kolena. Stáhněte břicho, podstaďte pánev. Upažte pokrčmo, lokty do pravého úhlu ve výši ramen, ruce s činkami směřují vzhůru (svícen). S výdechem předpažte, až se lokty dotknou. S nádechem zpět do upažení. Pozor, aby lokty během cvičení neklesaly. Opakujte 15x.
4. Posilování ramen a mezilopatkových svalů
Chodidla v šíři ramen, mírný předklon, vtažené břicho. Upažte pokrčmo, ruce s činkami směřují vpřed. Připažte, až se lokty dotknou před hrudníkem, s výdechem upažte. Dbejte, aby ramena-lokty-zápěstí byly v rovině. Opakujte 15x.
5. Posilování vzpřimovačů trupu
Chodidla na šíři boků, mírný předklon.Uchopte pevně činky. Pomalu vzpažte pravou, levá jde do zapažení. Plynule paže střídejte. Cvičení je pomalé, zaměřené na svaly podél páteře. Nešvihejte pažemi, nemá to žádoucí účinek. Opakujte 30x.
6. Posilování paží
Uchopte pevně činky.Klekněte si na levé koleno. Pravé předloktí pevně opřete o pravé stehno. Zapažujte levou pokrčenou paži co nejvýš. Pohyb činkou nahoru-dolů je plynulý, držte loket co nejblíže trupu. Pravidelně dýchejte. 20x levou, totéž pravou paží.
7. Kliky
Opřeme se o kolena, ruce položíme na podložku (dlaně jsou zhruba v šíři ramen). Břicho a hýždě jsou zpevněné, hlava v prodloužení krční páteře., bederní páteř vyrovnaná. S nádechem jdeme dolů, s výdechem zvedáme tělo nahoru. Opakujeme 8x po dvou sériích. Podle postavení rukou posilujeme biceps i triceps-buď máme dlaně přímo pod tělem a prsty směřují dopředu a lokty směřují dozadu, nebo dlaně vytočené prsty k sobě, lokty směřují do stran.Potom můžete zkoušet i jíné variace-paže dáte naširoko vedle těla, klik na jedné ruce, jednu ruku dále a jednu blíže atd.
8. Paže a prsní svaly
Stoj mírně rozkročmo, celé tělo zpevníme. Ruce s činkami pokrčíme v lokti a upažíme, lopatky stáhneme k sobě. S výdechem silou a tahem předpažíme lokty k sobě. Zároveň zvedneme pravou nohu tak, že stehno a koleno svírají pravý úhel. S nádechem vrátíme do původní polohy. Opakujeme s každou nohou 8x-12x ve dvou sériích.
9. Zádové svaly
Stojíme rozkročmo, nohy mírně pokrčené v kolenou. Paže dáme volně před tělo a uchopíme činky tak, aby dlaně směřovaly ke stehnům.
Pomalu zvedáme činky k hrudníku, lokty jsou pokrčené a vytočené ven, ramena směřují dolů. Ve stoji setrváme dvě vteřiny a spustíme paže do výchozí polohy. Cvik opakujeme 8x-12x ve dvou sériích.
10.Biceps s rotací
Vestoje narovnejte záda, do rukou uchopte činky, připažte a dlaně přetočte vzhůru. Pokrčte lokty, činky přitáhněte k ramenům, poté přetočte paže tak, aby dlaně a činky směřovaly dolů, pomalu připažte. Nyní přetočte paže tak, aby dlaně a činky směřovaly k sobě a v této poloze je znovu zvedněte k ramenům. Vraťte paže zpět do výchozí pozice. Opakujte do mírné únavy. (je to náročnější cvik).
11.Boxerský spodní hák
V základním boxerském postoji s pravou nohou před levou přetočte tělo doleva. Levou rukou s pevně uchopenou činkou proveďte úder směrem před sebe a vzhůru. Tělo sleduje pohyb paže, zpevněný trup "jde" za levou paží vpřed a mírně doprava. Proveďte 20 úderů na každou stranu.
12. Vnitřní rotátory
Postavte se na šíři boků, narovnejte záda, činky zvedněte v napnutých rukách do výše ramen. Lokty, které by měly být v jedné rovině s rameny pokrčte do pravého úhlu. Pomalu, silou přetáčejte paže tak, aby předloktí směřovala přímo vzhůru. Poamlu se vraťe do výchozí pozice. Opakujte do mírné únavy.
13. Křídla-zádové svaly
Ve stoji navrovnejte záda, ramena stáhněte vzad a dolů, hrudník vypněte. Činky držte před tělem ve výši ramen, dlaně přetočte dolů, jako byste chtěli obejmout kmen velkého stromu. Ramena, lokty i zápěstí v jedné rovině. Nyní stáhněte lokty co nejvíce vzad, abyste činky dostali vedle ramen. Zapojte zádové svaly. Opakujte dokud můžete.
14.Upažování
Vestoje narovnejte záda, paže nechte volně podél těla, dlaně přetočte směrem k sobě. Zvedněte činky před sebe do výše ramen a vraťte zpět do výchozí pozice. Poté zvedněte činky znovu vzhůru před sebe a přitáhněte k sobě tak, aby se ruce před tělem setkaly. Znovu vraťte do výchozí pozice. Opakujte dokud můžete.
15. Triceps
Ve stoje narovnejte záda, mírně se rozkročte. Do jedné ruky uchopte činku, zvedněte ruku nad hlavu a ohýbáním paže v lokti spouštějte činku za hlavu. Pracuje pouze předloktí, rameno držte co nejblíže hlavy. Opakujte každou rukou 3x10-15x.

Při cvičení pozorujte, zda vám skutečně pracují ty svaly, na které je cvik zaměřen. Nepřepínejte se, začínejte s opakování 2x8 a postupně si každý týden přidávejte. Napřed počet opakování z 8x na 15x, potom zvyšujte počet sérií ze 2 až na 5.
Snad jsem to napsala srozumitelně, zkuste si to. Pokud vám nebude něco jasné, zeptejte se.
Přeji vám příjemné cvičení a tělo bez chybičky.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Gymnastický míč dle Ivy
Autor: Tina ()
Datum: 27. 03. 2002 01:02

Potřebujete velký gymnastický míč, prostor 2x2 m a odhodlání cvičit. Netrpí klouby, ale je to velmi účinné.Při pravidelném cvičení můžete okamžitě vidět, jak se zlepšuje vaše postava a kondice.

1. Posilování břišních svalů
Postavte se do mírného podřepu v takové vzdálenosti, abyste paže mohli položit nahoru na míč. Soustřeďte se na oblast bederní páteře-zapojením břišních svalů se "zeštíhlete" v pase a bedra mírně vyhrbte vzhůru. Takto zakulacená záda udržujte v průběhu celého cviku.
Pomalu kutálejte míč dopředu, váhu těla přeneste na paže na míč a přesuňte se do mostu. Z krajní polohy se pomalu vraťte zpět do výchozí pozice. Opakujte. Tento cvik je opravdu velmí náročný, druhý den vás budou bolet svaly.

2. Posaďte se na míč. Pomalu se přesuňte do pzice, ve které budete mít bedra opřená o míč, poaže zvedněte nad hlavu. V uloněné polože se na míči kolébejte dozadu a dopředu tak, abyste získali jistotu a rovnováhu. Snažte se sledovat a udržet rovnováhu, když máte kyčle a boky mimo míč-ležíte na něm jenom na bedrech.
Začněte dělat sedy-lehy, zapojte intentivně břišní svaly. Cvičení není zaměřeno na lokty, bradu nebo záda, ale na břicho. Zvednutí hlavy a ramen o každý centimetr výše musí zvýšit napětí břišních svalů. Když bude míč stabilní, zůstane na místě, pak teprve bude cvik proveden perfektně. Stabilní míč=stabilní páteř a pánev.

3. Letadlo-správné držení těla-zádové a bederní svaly
Položte se na břicho na míč. Doporučuji zpočátku pár minut se jen kolébat dozadu a dopředu a hledat co nejlepší rovnováhu. Ve stavilní polo¨ze zapřete špičky do podložky, paty směřují vzhůru. Teď přichází ta legrace. Nohy udržujte pevně zapřené, mělo by na nich spočívat zhruba 60 procent hmotnosti těla. Pomalu zvedejte trup nad míč, současně zvedejte paže do upažení. Jakmile bude úhel mezi trupem a pažemi přibližně 45 stupňů, vytočte zevně ruce a lokty. Tím by se měly lopatky stáhnout k sobě a hrudník rozevřít. Dívejte se stále dolů na zem.

4. Zanožení na míči-hýžďové svaly
Z kleku se položte břichem na míč. Ruce opřete před sebou o zem jako při kliku, trup je uvolněný, nohy lehce opřené o podložku na opačné straně míče,.
V tomto kliku pomalu zvedněte současně obě nohy vzhůru do zanožení. Čím intenzivnější zapojíte hýžďové svaly, tím výše zvednete nohy. Když nohy dosáhnou přibližně 45 stupňů, pomalu nechte poklesnout tělo, jako byste chtěli udělat hlubší klid do polohy, ve které je ještě tělo i míč perfektně stabilní. Znovu střídavě s nádechem spouštějte nohy dolů a s výdechem je zvedejte vzhůru.

Míč dostanete koupit ve sportovních potřebách, ale viděla jsem ho i v hypermarketu. Zkusila jsem ho ve Fitku, zdá se mi to dobrá relaxace i pro páteř.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Posilování s gumou dle Ivy
Autor: Tina ()
Datum: 27. 03. 2002 01:03

Gumu koupíte ve sportovních potřebách. Kupte si celou sadu, jsou tam kratší i delší. Lepší je trošku dražší s dvěmi úchyty-vypadá jako švihadlo,odborně se nazývá tubing.
To je velmi zábavné cvičení, jako zpestření běžného tréningu. Velmi vhodné pro lidi s větší nadváhou a postiženými klouby. Já jsem tak začínala cvičit, než jsem přešla do posilovny. Navíc mám gumu v kanceláři a když mě bolí záda, věnuji 15 minut na procvičení. Nespotíte se a zvedne vám to náladu.Možná se přidají i kolegyně. Šéfovi řekněte, že to zvyšuje vaši pracovní výkonnost a nabídněte mu, že mu to půjčíte.

1. Upažování- posiluje paže,ramena,zádové svaly
Levou nohou se postavte na střed gumy, konce uchopte rukama, přejděte do mírného výpadu. Podsaďte pánev, lokty držte ve výchozí pozici v poloze u pasu. ramena a lopatky stáhněte dozadu a dolů. Silou přes odpor gumy zvedněte paže do výše ramen, lokty jsou pokrčeny, ruce a předloktí jsou nad levým kolenem ve vodorovné poloze. Pokud se vám budou při cviku zvedat ramena, znamená to, že je odpor příliš veliký. Měli byste zvolit gumu s nižším napětím a soustředit se na stanování ramen a lopatek směrem vzad a dolů.

2. Arnoldův press-bicepsy
Ve výpadu postavte levou nohu na střed gumy, oba konce gumy uchopte do rukou. Zpevněte břišní a hýždové svaly, lehce podstaďte pánev. Lokty držte u pasu, gumu zvedněte do výše brady do konečné pozice. Ruce jsou v šíři ramen. S výdechm zvedněte ruce nad hlavu, po krátké výdrži zpět do výchozí pozice

3. Veslování-zádové svaly,paže
Postavte se oběma nohama na gumu, konce uchopte rukama. Podsaďte pánev, lehce pokrčte kolena, lokty jsou napjaté. Ramena stahujeme dozadu a dolů, dívejte se dolů na podložku. Zvedněte paže do úrovně zad, lokty udržujte stále od těla. Proti odporu gumy napodobujte veslařský pohyb. Tah by měl vycházet od ramen a lopatek, nikoli od loktů. Měli byste cítit, že se lopatky přibližují k sobě. Neprohýbejte se v bedrech!

4. Vzpažení s rotací-břišní svaly, zeštíhlení pasu
Postavte se do mírného podřepu , levou nohou na gumu. Gumu uchoptě podhmatem, ruce sevřete k sobě. Výchozí pozice je podobná jako při golfovém odpalu. Gumu zvedněte do výše očí, paže mějte napjaté před tělem. Nakonec otočte trup doprava. Nezapomeňte při zvedání paží a rotaci trupu vydechovat. Po ukončení série totéž opakujte na druhou stranu.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Posilování stehen, hýždí, bříška dle Ivy
Autor: Tina ()
Datum: 27. 03. 2002 01:04

1. Sed na podložce, opřete se o lokty za tělem a jednu nohu pokrčte a opřete chodidlo o podlahu. Druhou napnutou nohou zvedněte cca 10cm nad podložku a hmitejte s ní 3x20. Nohy vystřídáme. Posiluje přední stranu stehen.

2. V leže na břiše, čelo opřeme o podložku, podložíme rukama. Jednu nohu zvedneme cca 10cm nad podložku a hmitáme s ní 3x20. Nohy vystřídáme. Posiluje zadní stranu stehen a hýždě.

3. V leže na břiše, čelo opřeme o podložku, podložíme rukama. Obě nohy zvedneme cca 10cm nad podložku a střídavě hmitáme 3x20. Posiluje zadní stranu stehen a hýždě.

4. V leže na břiše, čelo opřeme o podložku, ruce dáme za hlavu. Zvedáme horní část trupu nad podložku, nohy nepracují. Opakujeme 3x20. Posiluje zádové a hýžďové svaly.

5. Vleže na boku, jednu ruku pod hlavu, druhou opřít před tělo. Nohy jsou nataženy souběžně s trupem. Zvedneme jednu nohu a hmitáme 3x20. Obrátíme se na druhý bok a opakujeme druhou nohou. Posilujeme vnější stranu stehen a zeštíhlujeme boky.

6. Vleže na boku, jednu ruku pod hlavu, druhou opřít před tělo. Nohy jsou pokrčeny do pravého úhlu. Zvedneme jednu nohu a s kolenem pokrčeným hmitáme v rozmezí 10cm nahoru a dolů 3x20. Opakujeme na druhém boku s druhou nohou. Posilujeme obě strany stehen a boky.

7.Vleže na zádech, ruce pod hlavu. Zvedneme obě nohy v pravém úhlu nad hlavu. Zůstávají nataženy směrem ke stropu. Roznožujeme a snožujeme 3x20. Posilujeme vnitřní stranu stehen.

8. Vleže na zádech, pokrčené nohy opřeme chodidly o podložku. Jednu nohu opřeme kotníkem o druhou, koleno směřuje do strany. Zvedáme pánev nad podložku 3x20, potom nohy vyměníme. Posilujeme hýždě, zadní stranu stehen, břišní svaly. Velmi účinný cvik.

K tomu přidáme pár cviků na břicho.

1. Horní břišní svaly
V leže na zádech, ruce dáme za hlavu a nohy pokrčíme a opřeme chodidly o podložku. Zvedáme horní část trupu nad podložku tak, aby ramena zůstaly na zemi. S nádechem se zvedáme, s výdechem jdeme dolů. Provedeme 3x20.

2. Dolní břišní svaly
V leže na zádech, ruce za hlavu. Nohy zvedneme a pokrčíme kolena do pravého úhlu. V kotnících překřížíme. S nádechem zvedáme tahem pánev nad podložku a s výdechem vracíme zpět. Opakujeme 3x20. V přestávkách uchopíme pokrčená kolena a přitáhneme k břichu.

3.Horní i dolní břišní svaly
V leže na zádech, ruce za hlavu. Nohy pokrčíme a opřeme chodidly o podložku. S nádechem zvedneme horní část trupu nad podložku (ramena zůstanou na podložce) a současně zvedneme i nohy a přitáhneme k hlavě. Stačí pouze naznačit přitažení, není nutné až k hlavě. Aniž bychom pokládali nohy zpět, opakujeme 3x20.

4. Dolní břišní svaly
V leže na zádech, ruce za hlavu, nohy nataženy na zemi. Nohy překřížíme v kotníku a mírně pokrčíme tak, aby se dotýkaly patama o podložku. Zvedáme horní část trupu tak, aby lopatky zůstávály na podložce. Opakujeme 3x20.

Na zpevnění břišního lisu také působí celodenní hlídání břicha. Jedná se o to, abyste v průběhu dne si uvědomovali, jestli máte břicho povolené, nebo zpevněné. Kdykoliv si vzpomenete, proveďte zatažení břicha a v této poloze vydržte min. 1/2 minuty. Opakujte několikrát. Při tomto cviku se postupně zpevňuje povolená břišní stěna. Můžete tak cvičit v tramvaji, autobuse, ve frontě v obchodě, v kanceláři na židli, kdekoliv si to uvědomíte. Časem zjistíte, že se to bříško zlepšuje.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Posilování stehen, hýždí, bříška dle Ivy
Autor: HANKA ()
Datum: 27. 03. 2002 11:53

ahoj,
je mi 27 a moje postava je vcelku dobre stavena, ackoliv nejsem
hubena modelka.
mam sedave zamestnani a po 25 se mi zacal ukladat tuk
kolem pasu a dela mi osklive boule.
existuji nejake cviky, zamerene primo na partii mezi pasem a hyzdovymi
svaly?
diky za pomoc
hanka b.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Plavání s OZP
Autor: Tina ()
Datum: 29. 03. 2002 17:29

OZP platí plavání svým pojištěncům většinou 2x v týdnu na1 - 1,5 hodiny, vstup je pouze na průkazku této pojišťovny.
To plavání je po celé republice a v jakém bazénu konkrétně, to zjistíte na adrese [www.ozp.cz] . Nepíši to sem, nestíhala bych to aktualizovat, je jich tam spousta.
Jinak tuto pojišťovnu mohu jen doporučit (je otevřená, takže přihlásit se může každý!!!) . Já už na tom (jsem jejím pojišťěncem od 1.1. tr ) dost vydělala. Připlácí na antikoncepci, dětem častěji brýle, ženám mamografické vyšetření, mají různé prventivní programy a teď začali i u nás podporovat to plavání. Pojišťovna se dá měnit vždy k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10., požádat je dobré tak 1 měsíc dopředu.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Tepová frekvence a hubnutí dle Jitky
Autor: Tina ()
Datum: 29. 03. 2002 17:30

Několik chytrostí z knížky Běhání od joggingu po maraton. Co musíme dodržet, abychom při pohybu opravdu i hubly. Jde o sladění 3 věcí:
1. Znát svoji maximální tepovou frekvenci, měřit si při sportu tep a vědět kde jsem. Maximální tepová frekvence se spočítá TFmax=220-věk.
2.Křivka využití energetických zdrojů, která říká následující:
Zpočátku sportovní aktivity se energie pokrývá hlavně glykogenem (cukr uložený v játrech a svalech), po cca 10 minutách se začínají odbourávat i tuky, ale pokrývají jen 15% potřebné energie, zbytek jde dál z glykogenu. Po 30 min sportu se začínají odbourávat tuky. V této době pokrytí energie z tuků stále výrazně narůstá a pokrytí energie glykogeny klesá.
3.Množství kyseliny mléčné neboli laktátu při sportu. Nutnou podmínkou pro spalování tuků je důležité mít dostatek kyslíku. Množství laktátu stoupá s ubývajícím kylíkem v krvi.Při množství laktátu
do 2 mmol/l se jedná o sportování pro zdraví (přibližně při 50-60% TFmax),
v rozmezí 2-3mmol/l získáváme a udržujeme kondici a snižujeme hmotnost(přibližně při 60-70%TFmax) a
v rozmezí 3-4 mmol/l rozvíjíme kondici (70-80%TFmax)
nad 4 mmol/l zvyšujeme výkonnost (nad 80%TFmax).
Tak a teď si určitě říkáte jak to všechno teď použít. Je to velice jednoduché. Pro mě (30 let) to znamená :
Moje TFmax je 190 tepů/min (220-30=190)
Abych hubla musím se "hýbat" déle jak půl hodiny a držet si tep mezi 114 až 133tepů/min.
Až budu chtít budovat kondici, mohu sportovat i kratší dobu, ale intenzivněji s tepovkou mezi 133 a 152tepů/min, pak ale nebudu hubnout.
Tak konečně jsem pochopila tajemství hubnutí. Už se o tom v diskusi psalo, ale teď to mám v knize vysvětleno vědecky. Zajímalo by mě, jestli jste tohle věděly a dodržovaly. Já se přiznám, že jsem dělala obě chyby: cvičila krátce a tudíž ke spalování tuků ani nedošlo a mám spíš tendenci "jet co to dá", tudíž nemám dostatek kyslíku v krvi a tuky se opět nesplovaly. Poprvé jsem to trochu pochopila někdy v září a od té doby si kontroluji tep při rotopedování. Nejdřív jsem tomu nevěřila, ale teď vím, že se opravdu hubne. Doufám, že vás tahle "přednáška" nenudila a dokážete teorii uplatnit i v praxi. Přeji všem příjemný, sportovní víkend.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Správné běhání dle Jitky
Autor: Tina ()
Datum: 29. 03. 2002 17:31

Takže jak na to:
1. Začít chůzí, po zvýšení kondice teprve přejít na běh. Já jsme prochodila celou zimu, zvyšovala jsem tempo, obtížnost terénu a vzdálenost. Ujít cca 15km zvlněným terénem za 2 hod je obvyklá víkendová procházka se psem, žádná velká námaha. Jsem pak jen lehce spocená a dýchám normálně, nic mě nebolí.(Denní procházka je 1 hod, každý den, za každého počasí. Psa neošidím:-)
2. Poté přejít k běhání střídané s chůzí. Běhám max 1 hodinu, včetně rozcvičení a konečného strečinku.
3. Nejdřív se zahřeju, lehce běžím, pak poskakuji, běžím stranou, překrucuji nohy, kroužím rukama, cca 5 min.
4. Rozhýbu hlavní kloubní spojení, začnu od hlavy a krouživými pohyby rozhýbu vše, krk, trup, pánev, kolena, kotníky.
5. Protáhnu svaly na nohou, ruce a záda (Kolemjdoucí na mě koukají podivně).
6. Dám si běžeckou abecedu, vždy od lampy k lampě jeden druh běhu (kotníky, zvedání kolen, zakopávání, odpichy) a to samé ještě jednou zpět.
7. Pak teprve běžím. Předchozí aktivity mě zahřejou a natěší na běh samotný.
Při běhu střídám(zatím) úseky běh-rychlá chůze, hlídám si tepovku, většinou ji ale mám vyšší, mezi 70 a 80%.
8. Nakonec znovu protáhnu stečinkem všechny svaly a po příchodu domů se ještě pokutálím na míči.
9. Po osprchování mám pocit naprosté euforie, všechno je super a život je krásný.
Těm, kteří mají jen lehkou nadváhu vřele doporučuji.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Pět Tibeťanů
Autor: Honzina ()
Datum: 15. 04. 2002 11:38

Ahoj holky,
překopírovala jsem sem popis cvičení Pěti Tibeťanů:

Toto cvičení prý prodlužuje lidský život, udržuje mládí a duševní energii.
Uvolní ztuhlé svalstvo, zlepší činnost krevního oběhu,kloubů a žláz s vnitřní sekrecí.
Ke cvičení stačí malý prostor.

Cvičte svým vlastním tempem. Cvičení musí být pomalé

Můžete začít s prováděním každého cviku 5x a postupně každý týden přidávat o 2 víc až do počtu opakování každého cviku 21x. Další přidávání už není nutné. Je důležitější pravidelně cvičit. Další doporučení: cvičte s prázdným žaludkem, jinak by se vám mohlo udělat nevolno

1. cvik:

Postavte se zpříma a rozpažte ruce, rovnoběžně se zemí. Dlaně míří dolů, prsty jsou přitažené Otáčejte se kolem své osy zleva doprava vždy jen ve směru hodinových ručiček (tj ve směru otáčení Země) 21krát nebo v počátku do té doby, než se Vám začne točit hlava

Účinky cviku: nejdůležitější cvik, zlepšení energie organismu.

2. cvik:

Lehněte si na zem, ruce podél těla dlaněmi dolů, nohy natažené. Nadechněte se, zvedněte hlavu, zatlačte bradu do hrudi a nadechněte se. Zvedněte nohy nahoru do pravého úhlu, záda a pánev musí být stále na zemi.. Kolena mohou být zpočátku i ohnutá. Po dlouhém výdechu pokládejte pomalu hlavu i nohy na zem.

Účinky cviku: posiluje svaly břicha a zad, upravuje látkovou výměnu

3. cvik:

Klekněte si na kolena, nohy souběžné a mírně od sebe. Prsty na nohou jsou vzepřené a dolní končetiny tvoří se zemí pravý úhel. Dlaně spočívají na zadní straně stehen .Tělo je vzpřímené a brada je přitažena k hrudi. Nyní se nadechnete nosem a zakloníte v pase tak, jak to bude bez námahy možné. Přitom se opíráte o zadní stranu stehen. Při výdechu se vracíte zpět do výchozí polohy .

Účinky cviku: zlepšení funkce srdce a imunitního systému, posílení krčního svalstva

4. cvik:

Sedněte si na zem a natáhněte nohy dopředu. Vzdálenost mezi chodidly by měla být asi 30 cm. Dlaně položte podél těla dlaněmi na zem.Přitáhněte bradu k hrudi. Pomalu ji zaklánějte a současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena a ruce zůstávají na místě. Vytvoříte tak most. Současně zakloníte opatrně hlavu dozadu. V této pozici napínáte na okamžik všechny svaly. Zhluboka dýchejte, dech nemusíte zadržovat. Při návratu do sedu zhluboka vydechněte. Návrat dělejte co nejpomaleji. Zhluboka vydechněte.

Účinky cviku: stimulace žláz s vnitřní sekrecí

5. cvik:

Ležíte obličejem k zemi, zapřete se o ruce a prsty u nohou. Nohy i ruce jsou od sebe asi 60 cm. Prohněte se v zádech tak , aby se tělo prověsilo dolů, ale nedotýkalo se břichem země. Ruce i nohy se snažte držet natažené. Hlava je zakloněna. S výdechem zvedněte pánev, vytvoříte špičatý kopec. Zároveň tlačte hlavu k hrudi.

Účinky cviku: posílení zádových a břišních svalů

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Pět Tibeťanů
Datum: 22. 04. 2002 15:03

Ahoj Honzino, ozvi se mi na email ivahedlova@volny.cz, udělám Ti nabídku na zhubnutí.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Pět Tibeťanů
Autor: helena ()
Datum: 23. 04. 2002 13:32

Ahoj Honzina, päť tibeťanov cvičím s prestávkami asi 2 roky. Minulý rok som bola na jar a pred Vianocami na operácii tak som mala dosť dlhé pauzy medzi tým, ale už som znovu začala cvičiť. Môžem potvrdiť že je to výborné cvičenie.Pomáha pri boletiach chrbtice, pri zlom prekrvení, skrátka je to veľmi účinné. Ja cvičím každé ráno, teraz som pri 9 opakovaní a trvá mato 6-7 minút. Každému doporučujem.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Pět Tibeťanů
Autor: radka ()
Datum: 24. 05. 2002 18:31

Odpovidam na cviceni co se tyka stahovani bricha behem dne.Z toho to cviku jsem si vybudovala tik,ktery uz mam 10 let, verte mi neni to nic prijemneho,dokonce to i nekdy boli a taky me z toho boli v krizi.Bez stahovani bricha uz nevydrzim a vetsinou si toho kazdy vsimne a pta se me "co to delas", vypadam u toho jak kdyz budu za chvili zvracet.Nejvic jsem mela strach,kdyz jsem byla tehotna,ptala jsem se doktorky,jestli to nemuze ublizit plodu,ujistovala me,ze ne.Moje dcera se sice narodila zdrava,ale tik jsem ji predala.Stahoval bricho uz jako novorozene,nastesti to po nekolika mesicich preslo.Takze pozor na to!

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Břicho,pás,boky
Autor: Iva ()
Datum: 06. 06. 2002 15:57

Na úvod bych chtěla dodat, že průběžné denní vtahování břicha nesmí být násilné. Nikdo by neměl poznat, že jsem to břicho vtáhla. Jsem schopná to provést a přitom normálně komunikovat, pracovat a nikdo nic neví.
A přidám několik cviků na zeštíhlení pasu, břicha a boků:
1.V lehu na zádech přednožte a pokrčte nohy v kolenou. Mírným pootočením v kyčlích překlápějte pokrčené nohy napravo a nalevo. Kolena držte u sebe. V krajní poloze setrvejte několik vteřin. Opakování 3x8-10.
2.V lehu na zádech zvedněte nohy kolmo vzhůru. Pohybem podobným stěrači jimi komíhejte napravo a nalevo. Ramena stále zůstávají na podložce. Opakujte 3x8-10x. V krajní poloze setrvejte několik vteřin.
3.Lehněte si na bok a opřete o pravou ruku. Pokrčte obě nohy a zvedněte je mírně nad zem (jde to těžko). Potom je přitáhněte k tělu a opět natáhněte. Opakujte 3x8-10x, strany vystřídejte.
4.Lehněte si na pravý bok, pravou ruku natáhněte celou plochou na zem a položte na ni hlavu. Natažené nohy zvedněte mirně nad podložku a opět spusťte na zem. Před tělem se opřete o levou ruku k udržení rovnováhy. Opakujte 2x8 na každou stranu.
5. Lehněte si na pravý bok. Ohněte mírně levou nohu v koleni a přeložte přes pravou. Obě paže jsou natažené směrem k chodidlům. Zvedněte mírně trup a opět ho nechejte klesnout. Opakujte 2x8 na každou stranu.
6.Lehněte si na záda, ruce dejte pod hlavu. Pokrčte obě nohy a opřete o podložku. Nadzvedněte a zpevněte hýždě. Nataženou pravou nohu zvedněte. Ohýbejte ji v koleni a opět natahujte. Při pokrčení přitahujte koleno k hrudníku. Opakujte 3x10, nohy vyměňte.
7. Klekněte si, ruce dejte za hlavu. S rovnými zády se předkloňte a opřete čelem o podložku. S rovnými zády zvedněte horní část trupu o maličko výše než do vodorovné polohy (ucítíte tah v břišních svalech) a opět s rovnými z¨ády se předkloňte až k zemi. V horní poloze vydržte několik vteřin. Opakujte 3x10.
8. V lehu na břiše zvedněte horní část trupu a obloukem zapažujte a vzpažujte. Ruce jsou sevřeny v pěst, při předpažení máme pokrčené lokty. Největší napětí ucítíte v hýždích. Opakování 2x8-10x.
9. Sedněte si a zkřižte nohy. Vytáhněte trup z pasu, zatáhněte břicho. Až pocítíte napětí, otočte trupem doleva a doprava. Opakujte 2x10 na každou stranu.
10. V sedu zkřižmo vzpažte. Jednu ruku nad hlavou lehce pokrčte, druhou se snažte dosáhnout co nejvýše. Trup nevychylujte ze svislé polohy, uvědomujte si napětí ve svalech. Opakujte 2x10 na každou ruku.
11. V sedu zkřižmo upažte, dlaně vytočte nahoru a sevřete ruku v pěst. Zatlačte ramena dolů a zpevněte celé ruce. S výdechem zatlačte lokty dozadu, s nádechem zpět. Opakujte 3x15.Celou dobu máte vtažené břicho a zpevněné hýždě.
12. V sedu zkřižmo zapažte natažené ruce, ramena zatlačte dolů. V rychlém tempu hmitejte napnutýma rukama 100x. Ruce jsou po celou dobu napnuty až po konečky prstů. V sedu máte vtažené břicho a zpevněné hýždě.
13. V lehu na zádech, ¨zvedněte obě nohy ke stropu a překřižte. Potom je ohněte v kolenou a kolena roztáhněte. Budete vypadat jako žába na zádech. Položte si ruce na břicho. S výdechem stáhněte přitáhněte kolena k hrudníku (zůstávají rozevřená) a nadzvednete hýždě. Pohyb uděláte stažením břišních svalů. Současně si mírně zatlačíte na břicho rukama. S nádechem uvolníte. Opakujte 3x15.
14. V lehu na zádech. Pokrčte obě nohy a opřete o podložku. Nadzvedněte hýždě 5-10 cm nad podložku. S nádechem stáhněte hýždě, s výdechem uvolněte. Trup zůstává stále v rovině. Opakujte 3x20.
15. Jako předchozí cvik, ale pokrčené kolena roztáhněte a šlapky dejte k sobě. Zůstávají na zemi. S nádechem kolena roztáhněte, s výdechem dejte k sobě. Trup zůstává 10cm nad podložkou, celou dobu máte zpevněné břicho a hýždě.
Opakujte 3x15.
Všechno to je opravdu vydatné cvičení.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: 25 způsobů jak tvarovat postavu
Autor: Iva ()
Datum: 11. 06. 2002 14:15

Aerobik
množství spálených kalorií - 228 za půl hodiny
Tonizace břišního svalstva, svalových skupin boků, stehen a hýždí a v závislosti na typu provozovaného aerobiku i dalších svalových skupin

běh na lyžích
množství spálených kalorií 486-1116 za hodinu v závislosti na rychlosti a na terénu
Tonizace svalstva horních končetin a ramen, břišního a hýžďového, svalových kupin na bocích, stehnech a lýtkách, svalů spodních a horních partií zad.

elipsovitý trenažér
spálených kalorií 500-600 za hodinu
tonizace veškerých svalových skupin od pasu dolů a zároveň spalování tuků

chůze
spálených kalorií 100 za 1,5 km
tonizuje svalstvo stehenní a hýžďové, dále svalstvo boků a krajiny břišní

jízda na kole
spálených kalorií 135-345 za 1/2 hodiny jízdy v závislosti na rychlosti a terénu
Posilování a tonizace veškerých svalových skupin od pasu dolů vč. svalstva hýžďového, stehen a lýtek

jízda na kolečkových bruslích
spálených kalorií 340-476 za hodinu v závislosti na intenzitě jízdy
tonizuje svalové skupiny dolních končetin, především lýtek, vnitřní a vnější strany stehen, hýžďové svaly a krajiny břišní

kondiční a běžecký simulátor
spálených kalorií 102 za 1,5 km
působí na zpevňování svalových skupin lýtek, svalstva stehen a hýžďových svalů, poněkud méně i svalstva krajiny břišní

pěší turistika
spálených kalorií 250 za 1/2 hodiny chůze
tonizuje svaly dolních končetin a hýždí, má kladné účinky na zvyšování vaší aerobní kapacity a vytrvalosti. Použijete-li turistické hole, dosáhnete tím i tonizace horních končetin a zad.

plavání
spálených kalorií 249-351 za 1/2 hodiny v závislosti na stylu a rychlosti
umožňuje značně intenzivní spalování kalorií a tonizuje svaly celého těla, zvláště nohou, boků , trupu a rukou, svaly prsní a zádové.

práce v domácnosti
spálených kalorií 30-50 za 10 minut
tonizuje svalové skupiny horních končetin, pletence ramenního, hrudní svaly, svaly zad, hýžďové, krajiny břišní a dolních končetin.

práce kole¨m domu
sekání 76 kcal /10 minut, hrabáni 37 kcal/10 minut,
tonizuje svalstvo paží, ramene, prsní svaly, záda, hýždě, krajinu břišní a dolních končetin

rotoped
spálených kalorií 130-330 za 1/2 hodiny
tonizuje svalstvo dolních končetin a hýžďové svaly

rychlá chůze
spálených kalorií 198-250 za 1,5 km (15 minut)
tonizuje svaly stehenní a hýžďové, boky a krajinu břišní.

skákání přes švihadlo
spálené kalorie 110-130 za 10 minut
mimořádně působí na spalování kalorií. Zpevňuje svaly stehen a hýždí, má kladné účinky na lýtkové svaly.

step aerobik
300 kcal za 30 minut při použití kroku o délce 15 cm
využívá svalstvé celé spodní části těla, zvláště stehen, boků a kyčlí a hýžďové svaly

steppery a simulátory chůze
spálených kalorií 250-350 za 30 minut
tonizuje svalstvo stehenní a hýžďové, boků a lýtek

šlapací simulátor (studiová cyklistika)
spálených kalorií 535 za 45 minut
zeštíhlení svalů stehenních a hýžďových, tonizuje svaly břišní

tenis
spálených kalorií 475 za 60 minut v průběhu vysoce náročného zápasu
tonizuje svalstvo stehenní, hýžďové a lýtkové

zahradničení
spálených kalorií za 10 minut: sázení 48, pletí 62, okopávání 86,
aktivuje svaly celého těla, tonizuje horní končetiny, ramenní pletenec, hrudní svaly, svaly zad, hýždí, břicho a dolní končetiny.

údaje platí pro ženu o hmotnosti 75kg. Pokud vážíte více, spálíte více a opačně.

To jen pro srovnání.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Nenápadná cvičení v kanceláři
Autor: Jitka ()
Datum: 11. 06. 2002 16:57

Holky, zavedla jsem nové cvičení v kanceláři.
Cílem tohoto cvičení není přímo odpalovat tukové buňky, ale udržet tělo nastrtované, metabolismus na vysoké obrátky a tudíš zvýšení bazálního metabolismu.Cvičení dělám při každé příležitosti, protože ještě nejsem "zaběhnutá" tak mám takový kontrolní lísteček se senamem cvičení a každý den si udělám čárku za každé cvičení. Druhý den po příchodu do práce udělám cviky, které jsem den předtím zapomněla. Cviky se dají opakovat kolikrát chcete.
Na záchodě:
1.Při mytí rukou si několikrát pomalu stoupnu až na špičky, chvilku vydržím a zase zpět.
2.Udělám 15 dřepů (jeden záchod je pro postižené a je pěkně velký)
3. Protočím boky 4x doleva, 4x doprava a 4x osmičku.
U stolu:
4. Pro každou věc ze skříňky vstávám, nejezdím na židli, pokud beru něco od země, udělám dřep, pokud něco shora, pořádně se protáhnu.
5. Při postavení se ze židle se natáhnu rukama co nejvýš, oběma rukama a pak jednou výš a druhou výš(trhání jablíček jsem tomu říkali ve školce)
6. Opřu se rukama o hranu stolu a udělám 8 kliků.
Vsedě na židli:
7. Rukama si obejmu celý hrudník, sáhnu si až na lopatky a chvilku vydržím.
8. Natáhnu nohy pod stůl, opřu paty o podlahu a střídavě přitahuji špičky u nohou. Aktivuje to pohyb lymfy a působí proti celulitidě.
9. Dát si ruce za hlavu a hlavou tlačit proti nim. Ono to vypadá jako že hrozně přemýšlíte :-)))
Ostatní:
Na wc chodím do vyššího patra (jsme ve 4. patře), cestou zpět sjedu do 1.patra a vyšlápnu to zpět k nám do kanceláře na 4. patro (nejezdím až do přízemí, aby si ostraha nemyslela, že jsem blázen)
V metru chodím po schodech nahoru a cíleně při každém kroku zatnu svaly na zadku (dolů ne, ničí to kolena).
V metru, když stojím ve vlaku, tak zatahuji svaly na zadku a pánevní dno. Jak se lidé pocukávají při jízdě tak to ani nebudí pozornost, nesmíte ovšem mít narvané kalhoty a kraťounké tričko:-)))
V metru, na peroně, dýchám "do břicha".
Do práce chodím v keckách, v práci frajeřím v lodičkách na podpatku, pod stolem jsem zutá naboso.
O obědovou pauzu chodím 2x týdně na salát do restaurace, jinak si nosím jídlo v krabičkách. Když mám "krabičkový oběd", stejně se jdu někam alespoň na půl hodinky projít, v teniskách.Tak, toť je vše. Najděte si podobné sportíčky do práce a těšte se z nich.
Šéf maže na letiště a já domů.
Ahojky
J.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Nenápadná cvičení v kanceláři
Autor: Iva ()
Datum: 12. 06. 2002 09:41

Ještě doplním Jitku o své zaběhané cviky v kanceláři.
1. V sedě na židli, zvednout obě nohy nad zem a hmitat jimi. Jako malé dítě v autobuse.
2. V sedě na židli, jednu nohu na zemi, druhou zvedejte napnutou co nejvýše-posilujete přední stranu stehna. Nohy vyměňte po 10 opakováních.
3. V sedě na židli zvedejte obě natažené nohy - posilujete stehna a břišní svaly.
4. Ty kliky o stůl udělejte i opačně - opřete se o stůl zezadu - posílíte triceps.
5. V sedě na židli zvedněte napnuté nohy a dělejte kroužky oběma kotníkama - měňte směr - obě dovnitř, obě ven, souběžně doprava a doleva.
6. V sedě na židli upažte, zatněte ruce v pěst a tlačte lokty dozadu,lopatky k sobě.
7. V sedě na židli se opřete rukama o sedadlo a několikrát se na nich nadzvedněte - snažte se udržet páteř rovně, hýždě zvedněte tak 10cm nad sedadlo.Snažte se při tom neopírat o nohy.
Při všech cvicích na židli zatáhněte břicho a vytáhněte se z páteře nahoru(jako byste byli zavěšeni za vrchol hlavy ke stropu) a stáhněte hýždě.
8. Na WC se uklánějte do stran - střídavě vlevo a vpravo. Snažte se rukou sunout po stehnu co nejníže. Druhou ruku můžete ohnout přes hlavu - budete mít štíhlejší pás.
9. Ve stoji mírně rozkročném se předkloňte a uchopte se rukama za oba kotníky. Mírně hmitejte - protáhnete si výborně páteř. Nemusíte mít úplně propnutá kolena.
Totéž můžete dělat ke každé noze zvlášť - v tom případě se uchopte oběma rukama za koleno jedné nohy, pánev držte rovně. Samozřejmě při tom zatáhněte břicho.

No dá se toho vymyslet ještě více. Dělat všechno, jenom ne sedět 9 a více hodin v kuse.Chci si zkusit míč na pilantes a sedět na něm celou směnu. Jedná se o mírně nafouknutý balón, na kterém se musí udržovat rovnováha a tím se aktivují hluboce uložené svaly.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Cvičení u stěny
Autor: Iva ()
Datum: 27. 06. 2002 09:26

Postavte se čelem ke zdi s odstupem natažených rukou. Ruce se zlehka dotýkají stěny před vámi. Narovnejte se a zatáhněte břicho, zpevněte páteř.
1.Unožujte pravou nohu tak, aby se při návratu zpět překřížila před levou. Hmitejte 3x15. Nohy vystřídejte.

2. Ve stejném postoji zanožujte pravou nohu, táhněte ji za patou. Dávejte pozor na postavení kyčlí - nesmíte se prohnout v páteři. Proveďte 3x15 a nohy vyměňte.

3. O stěnu před vámi dělejte kliky. V okamžiku, kdy ruce propnete, mírně je odtáhněte a tleskněte do dlaní. Opakujte 20x.

4. Nechejte ruce opřeny před tělem o stěnu a proveďte s rovnými zády dřep.
Snažte se nechat ruce na stejném místě a protáhněte si prsní svaly a páteř. Chvíli vydržte a vraťte se zpět do stoje. Proveďte 8-10x.

5. Postavte se ke stěně bokem a opřete se o ni levou rukou. Zpevněte páteř a břicho a provádějte vykopávání a zakopávání pravou nohou, jak nejdále dokážete. Dávejte pozor, abyste se neprohli v kříži, udržujte pánev a břicho zpevněné. Proveďte 3x15 a polohu vyměňte. Proveďte i levou nohou.

Po delším sezení je to příjemné protažení nohou, rozhýbání kyčelních kloubů, protažení páteře a posílení stehen a lýtek.

Nastavení: OdpovědětCitovat
Re: Zkáza jménem sedavé zaměstnání
Autor: Iva ()
Datum: 09. 08. 2002 11:34

FIT STYL 11/2001

Základním předpokladem pro práci s počítačem je používání vhodné židle. Ta by měla mít nastavitelnou výšku opěradla, jež poskytuje páteři oporu včetně respektování jejího zakřivení.
Při sedu by chodidla měla spočívat celou plochou na zemi. Vysoké podpadky vyměňte za pohodlnou obuv.
Nutná je správná poloha ramen, krku a brániční dýchání.
Oči hledí na obrazovku ve své výši.
Pro příjemnější pocit při sezení si na židli můžete pořídit malý gumový míček overball /pod hýždě/. masážní podložku s ostny/pod hýždě/ či opěrátko s kuličkami /na záda i hýždě/.

5 cviků do práce
Všechny cviky se provádějí v sedě na židli

Mezilopatkové svaly
Zahákněte prsty rukou do sebe a vyvíjejte tah lopatek do stran, jako byste chtěli prsty od sebe odtrhnout. Můžete také provádět střídavé přetahování do stran či zkoušet různé výšky rukou při pohybu.

Břišní svaly
Sedíte-li na pohyblivé židli, tlačte rukama proti imaginární překážce. Jestliže máte židli nepohyblivou, tlačte proti stolu. Tím se aktivují břišní svaly a namáhá se svalstvo horních končetin. Tlak můžete vyvíjet i do stran, čímž se kativují šikmé svaly a kontrahuje se horní část břicha a podbřišek.

Trapézový sval
Jeho dolní část táhne lopatky a rameno dolů, proto je nutné jej posilovat. Snadno slábne, zejména při převaze horní části svalu, která vytahuje ramena vzhůru. Pomalu vytahujte ramena k uším a vracejte dolů. Proveďte 20x po 3 sériích.

Páteř
Snažte se o pohyb do rotace, předklonu a úklonu. Rotační pohyb, při němž horní končetiny vykonávají opačný pohyb proti dolním končetinám, je obdobou spinálních cviků.

Kombinace
Cvik pro uvolňování páteře do úklonu. Ploskami nohou se opřete o podlahu tak, abyste si zajistili úplnou rovnováhu. Pomalu se s rukama v týl uklánějte ze strany na stranu. Cvik posiluje břicho, horní končetiny, mezilopatkové svaly i dolní část trapézového svalu.

Nastavení: OdpovědětCitovat


Promiňte, ale pouze registrovaní uživatelé smí přispívat do tohoto diskusního fóra.

Provozovatel serveru ZHUBNEME - diskuzni forum nenese zadnou odpovednost za zde uvedene prispevky, tyto jsou nezavislymi prispevky uzivatelu fora a nemusi byt vzdy v souladu se zamerenim serveru ZHUBNEME. Provozovatel si vyhrazuje pravo je v pripade nevhodnosti (urazky, sproste vyrazy, nepovolena reklama nebo texty v rozporu se zakonem) odstranit. Take inzeraty na prodej a nakup nezdravych produktu budou mazany, protoze jejich uzivani neni v souladu se zamerenim serveru ZHUBNEME. Informace, ktere jsou zverejnovany na serveru zhubneme.cz podlehaji autorskemu zakonu a jakekoliv dalsi sireni nebo publikovani casti nebo celku je bez predesleho pisemneho souhlasu provozovatele zakazano.

Zasady zpracovani osobnich udaju: GDPR-----------REKLAMA-------------
This forum powered by Phorum.